OSTATNÉ KULTÚRNE A PRÍRODNÉ DESTINÁCIE V DNV

SLOVANSKÉ HRADISKÁ – POZOSTATKY KOLOVÝCH HRADIEB

Pozostatky slovanského hradiska sa nachádzali na jednom z výbežkov Devínskej Kobyly, smerujúcom k rieke Morave (oproti Hradu Devín). Dole na brehu rieky Moravy sa nachádzalo hradisko „Lom” a vyššie na svahu ležalo druhé hradisko „Na pieskoch”. Hradisko „Na pieskoch” je známe ako jedno z prvých slovanských hradísk a malo podobu ľadviny. 

SLOVANSKO-AVARSKÉ POHREBISKO

V rokoch 1926 – 1933 odkryl J. Eisner slovansko-avarské pohrebisko z obdobia Samovej ríše. Preskúmaných bolo 883 hrobov, z toho 27 žiarových. Našli sa hroby bohatých jazdcov s výzbrojou, s konskými postrojmi a s vedierkami s kovovými obručami. Pochované ženy boli zdobené náušnicami a záušnicami. Najviac sa našlo hlinených nádob vytáčaných na kruhu, ale i …

SLOVANSKO-AVARSKÉ POHREBISKO Read More »

DEVÍNSKE JAZERO

Je chatová osada ležiaca severne od Devínskej Novej Vsi. Rozprestiera sa na v katastri Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica a  Mást. Je najzápadnejším a súčasne najsevernejším bodom Bratislavy. Jej okrajom prechádza cyklistický chodník, vedúci povodím rieky Morava s unikátnou flórou a faunou. Turisti sa môžu občerstviť v miestnom bufete, zakúpiť si čerstvé čučoriedky z miestnej …

DEVÍNSKE JAZERO Read More »

MARCHEGSKÉ MOSTY

Marcheggské mosty tvorí sústava piatich premostení železnice nad riekou Morava. Sú súčasťou pôvodnej železničnej sústavy mostov vedúcich cez územie Devínskej Novej Vsi, z ktorých päť  je priamo prepojených s Marcheggom. Preto aj nesú názov Marcheggské mosty. Postavené boli v roku 1848 a bola po nich daná do prevádzky železnica Viedeň – Bratislava.  Mohutné tehlové oblúky …

MARCHEGSKÉ MOSTY Read More »

NIVA MORAVY

V zaplavovanom území okolo rieky Moravy môžeme obdivovať zvyšky pôvodných lužných lesov, mŕtve ramená a  najväčší komplex vlhkých lúk v strednej Európe. Územie si zachovalo svoj prirodzený ráz najmä vďaka dlhoročnému zákazu vstupu (Železná opona) v  minulosti. Nivou rieky Moravy, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, vedie najdlhší náučný chodník na Slovensku.

MÚZEUM ŽELEZNEJ OPONY

Toto múzeum pod holým nebom nájdete na konci ulice Na mýte. Nachádza sa tu časť ostnatého plotu ako spomienka na hraničné zátarasy oddeľujúce západnú a východnú Európu. Začína na konci ulice Na mýte a popri Cyklomoste slobody. Sú tu ponechané zvyšky ostnatého plotu, ktorý sa začal budovať v r. 1950 a aj obranné hraničné opevnenia …

MÚZEUM ŽELEZNEJ OPONY Read More »

BUNKRE

Bunkre, nachádzajúce sa na území Devínskej Novej Vsi, sa začali stavať v tridsiatych rokoch 20. storočia. Boli postavené ako súčasť plánovanej obrannej línie postavenej na hranici medzi Rakúskom a Československom. V roku 1938 bolo na území Československa vybudovaných spolu 5832 takýchto bunkrov, pričom cena jedného bunkru v tom čase bola 60 tis. Kčs. Československá armáda …

BUNKRE Read More »

Scroll to Top